Privacy en AVG

Privacy beleid Topjobcoaching

Als coach vind ik het essentieel dat ik vertrouwd word en te vertrouwen ben. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dat doe als NOLOC erkend loopbaancoach bijvoorbeeld door de beroepscode van de NOLOC te onderschrijven. Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens ik verzamel als u diensten afneemt of mijn website gebruikt.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Topjobcoaching. Het is belangrijk dat u zich ervan bewust bent dat Topjobcoaching niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Topjobcoaching respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Wanneer u zich aanmeldt voor loopbaanbegeleiding, coaching of voor het faciliteren van werkbijeenkomsten, vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden alleen gebruikt voor de diensten die u afneemt en alleen bewaard op de computer van Topjobcoaching. Die beschikt over up-to-date Windows software en AVG Internet Security. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik. Ik verzamel of gebruik dus geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid. Informatie wordt dus ook niet met derden gedeeld.

Keuzes voor persoonsgegevens
Persoonsgegevens kunnen zijn: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (nodig om onze diensten uit te kunnen voeren), adresgegevens, bedrijfsnaam. Voorts verwerk ik persoonsgegevens voor zover ik hiertoe wettelijk verplicht ben, zoals ten behoeve van belastingaangifte. De gegevens van het boekhoudsysteem worden wettelijk verplicht gedurende 7 jaar bewaard. De boekhouder is de enige persoon die, alleen ten behoeve van verplichtingen naar de Belastingdienst, toegang heeft tot persoonlijke gegevens en deze is gehouden aan een geheimhoudingsverklaring. U heeft altijd de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die u op enig moment aan mij hebt verstrekt.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. De gegevens worden opgeslagen op de computer van Topjobcoaching. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.
De gegevens over cliënten op papier en elektronisch, worden na afsluiting van een loopbaan- of coachingtraject een jaar bewaard en daarna vernietigd, tenzij de cliënt aangeeft dat anders te willen.
De computer van Topjobcoaching maakt gebruik van up-to-date Windows software en beveiliging van AVG. De Wifi is beveiligd. Er wordt niet in de Cloud gewerkt. Wanneer er sprake is van een datalek zal dat direct worden gemeld bij de daartoe aangewezen instantie.
Vanwege het vertrouwelijke karakter van mijn dienstverlening, worden er geen gegevens verstrekt aan werkgevers of opdrachtgevers. Wanneer gevraagd wordt om rapportage, dan zal er eerst contact worden opgenomen met de cliënt over de vraag of en zo ja, welke gegevens kunnen worden verstrekt.

Deze website
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Deze website maakt geen gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst).
Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met mij opnemen.