Korte Coaching: één of twee gesprekken

In nogal wat organisaties is de personeelscyclus de afgelopen jaren flink afgeslankt; managementlagen zijn verdwenen, er zijn steeds meer grote en platte organisatieverbanden, er is nogal wat geautomatiseerd en veel interne dienstverlening is gecentraliseerd. Dat is een gegeven. Tegelijkertijd is de arbeidsmarkt sterk veranderd en wordt het steeds belangrijker dat je blijft groeien en blijft investeren in je ontwikkeling. Werknemer en werkgever delen die verantwoordelijkheid. Als er dan net even te weinig tijd is om het ontwikkelgesprek goed te voeren met je leidinggevende, kan korte coaching een uitkomst zijn.

Ik houd je in één of twee gesprekken een spiegel voor, bijvoorbeeld door een loopbaanspel met je te spelen, door een enneagram op te stellen en door je een aantal vragen te stellen. Dat helpt om vast te stellen waar je staat en wat er nodig is om verder te groeien. En het is een prettige opkikker om even goed bezig te zijn met je kwaliteiten en verworvenheden.