Outplacement (Van Werk Naar Werk)

Regelmatig wordt er gereorganiseerd of bezuinigd in een organisatie, waardoor er voor sommige medewerkers geen plaats meer is en ontslag volgt. Soms voldoet medewerker of functie niet aan de verwachtingen. Soms wil iemand ook vrijwillig vertrekken, maar heeft daar wat hulp bij nodig.

Ik geloof dat het belangrijk is om goed afscheid te nemen. Dat is voor beide partijen van groot belang. Voor de (oud) werknemer, die wordt geholpen om goede nieuwe stappen kan zetten en ondanks de vervelende situatie goed kan terugkijken. En voor de werkgever en achterblijvende collega’s, die samen verder gaan en weten dat er ergens een ambassadeur van hun organisatie rondloopt. Of in elk geval geen vijand. Er wordt nogal eens slecht afscheid genomen, bijvoorbeeld om kosten te besparen. Organisaties die zo opereren zien vooral veel indirecte kosten over het hoofd; “penny wise, pound foolish” !

Een outplacement traject bestaat globaal uit de volgende onderdelen:

  1. Verwerken van het verlies van je baan, zodat je de blik weer op de toekomst kunt richten;
  2. Een loopbaanonderzoek (link naar betreffende pagina) om zaken op een rijtje te zetten en te bedenken wat je volgende loopbaanstap moet zijn.
  3. Jobmarketing (link naar betreffende pagina) om je weg te vinden op de arbeidsmarkt en de zoektocht naar je nieuwe baan goed te organiseren.
  4. Driehoeksoverleg tussen werknemer, werkgever en coach.

Indien het om een grotere groep mensen gaat, kan een deel van het traject ook in groepsbijeenkomsten worden aangeboden. Voor het onderdeel jobmarketing geldt, dat de toegevoegde waarde vaak stijgt door uitwisseling, sparren en oefenen in een groep. Bijkomend voordeel is dat de kosten lager zijn.