Portfolio Facilitator

Teamontwikkeling Ouderenzorg
In een instelling voor ouderenzorg worden twee teams samengevoegd, waarmee een groot team van ca. 35 medewerkers ontstaat. Thema’s voor de vier trainingen zijn onder meer het vinden van een gezamenlijke missie, feedback geven en ontvangen, communicatie en (werk)plezier. Zo leren de medewerkers elkaar beter kennen, weten ze wat ze aan elkaar hebben en werken ze aan een gemeenschappelijke taal.

Dagvoorzitterschap Werkconferentie
350 deelnemers uit het energieveld, waarvan 35 genodigd als spreker om hun visie te geven op de wijze waarop de topsector energie in Nederland vorm zou moeten krijgen. Ik leidde introductie, aankondiging, korte discussies, met gezien de omvang van de bijeenkomst, een zeer strak time management.

Strategiedag toonaangevend accountantskantoor.
Een paneldiscussie leiden tussen bestuur en medewerkers; en een brainstorm over en uitwerking van businessplan voor de komende vijf jaar. Uitdagingen zijn focus en interdisciplinaire samenwerking. Actieve werkmethoden, concreet, direct en heldere afspraken aan het eind van de bijeenkomst om zo het momentum vast te houden.

Strategiedag branchevereniging in het energieveld
Een branchevereniging bestaat enkele jaren en heeft behoefte balans op te maken, de samenwerking te ijken en een stip op de horizon te zetten. Bovendien staat ze aan de vooravond van de fusie met een andere brancheorganisatie. Tijdens een intensieve middag en avond werken we succesvol aan verdieping van de samenwerking, blikken we terug op wat er is bereikt en wat beter kan, en formuleren we de visie en elementen van strategie en werkplan.

Dagvoorzitterschap internationaal symposium Interreg project Habitat Euregio
De afgelopen drie jaar is onderzoek gedaan naar de hazelmuis. Doel van het symposium was het bespreken van de onderzoeksresultaten. In de ochtend leidde ik gesprek en discussie. In het middagdeel werkten stakeholders in een inventariserende brainstorm aan de gewenste follow up van het project. Resultaat was snelle overeenstemming over de prioriteiten voor vervolgprojecten, met afspraken over wie ze nader zou uitwerken. En, heel belangrijk, de werkmethode waarmee deelnemers intensief met elkaar werkten, droeg bij aan het onderlinge vertrouwen als basis voor samenwerking in die projecten.

Twee werkbijeenkomsten voor een jonge, snel groeiende organisatie
Een jonge organisatie maakte in haar twee jaar na start een snelle groei door. Dat geeft behoefte om eens te kijken waar men staat: De mensen werken hard, er blijft het nodige liggen, en er is weinig tijd voor reflectie. Met de praktische instelling van de twintig medewerkers was de reflectie kort en krachtig; ik begeleidde hen in een inventarisatie van achterstallige werkzaamheden, de verdeling van dat werk en de blik naar voren. Daar vormden zij beelden hoe de organisatie er over vijf jaar uit zou moeten zien, bezagen zij op speelse wijze hun samenwerking en de rollen die elk daarin innam, en stelden gezamenlijk de prioriteiten voor doorontwikkeling.

Werkbijeenkomst platform energie innovatie
Startbijeenkomst van een nieuw platform van 12 leden op hoog niveau bedrijfsleven/wetenschap, ingesteld om nieuwe business initiatieven te onderkennen en verder te helpen. De werkbijeenkomst had twee doelen: werken aan onderling vertrouwen als basis voor verdere samenwerking; en het gezamenlijk opstellen van een werkagenda. Ik gaf de werkbijeenkomst aldus vorm langs die twee lijnen. Deze vragen kwamen aan de orde: wie zijn we, wat brengen we mee, hoe willen we samenwerken, wat verwachten we van elkaar? Wat zijn de concrete business initiatieven voor het komend jaar; en hoe verdelen we de verantwoordelijkheid voor uitvoering ervan? De deelnemers waren zeer tevreden over de persoonlijke en ‘andere’ aanpak, die hen snel tot de kern leidde en waarmee ze voortvarend aan de slag konden.

Serie marktontmoetingen in opdracht van PIANOO,
Na de bouwfraude was het heel lang ondenkbaar dat inkopende partijen en aanbieders met elkaar zouden praten. Hoe begrijpelijk ook, het ging natuurlijk ten koste van de kwaliteit van inkoop en aanbesteding. Marktontmoetingen vormden de start van een nieuwe dialoog tussen de verschillende spelers rond inkoop en aanbesteding. Daarbij koos ik voor Open Space als werkvorm om de (40-80) deelnemers zelf volledig verantwoordelijk te maken voor de inhoud van de bijeenkomst en daarbij veel gelegenheid te geven voor informele netwerkcontacten. Deelnemers waren zeer blij dat zij aan het roer zaten; men kwam snel tot de kern. PIANOo, overheidsexpertise centrum voor aanbesteden, organiseerde daarom een zeer uitgebreide serie marktontmoetingen, die de deelnemers zonder uitzondering hoog waardeerden.

Marktontmoeting ‘partnerships in de zorg’
‘Partnerships in de zorg’ was een podium voor gemeenten, zorgondernemers, zorgverzekeraars, zorgkantoren en cliëntenraden in een regio, om van gedachten te wisselen over de voorgestelde decentralisatie van extramurale begeleiding vanuit de AWBZ naar de WMO: Hoe pak je dat aan? Wie zijn de hoofdrolspelers? Wat kenmerkt hen en wat kunnen zij voor elkaar betekenen? Opdrachtgevers waren ACTIZ & PIANOo. Hier gebruikten wij een combinatie van Open Space voor agendasetting en facilitators als gespreksleiders.

Masterclass Creatief denken voor Nyenrode studenten
Met behulp van onze brainstormtechnieken ontwikkelden 40 studenten in een dagdeel een nieuw product voor een grote opdrachtgever uit de voedingsmiddelenindustrie.